header

opbrengsten van het onderzoek

Landelijke rapportage

De onderzoekers leveren in het eerste kwartaal van 2021 aan de Inspectie van het Onderwijs een landelijk technisch rapport op voor het basisonderwijs. Dit rapport stelt de inspectie in staat haar eigen verslag van de uitkomsten van de peiling te doen. Het inspectieverslag wordt binnen een jaar uitgebracht, dus niet later dan december 2021. Voor het speciaal (basis)onderwijs zijn deze twee momenten exact een jaar later.

Schoolrapportage

Scholen die aan Peil.Burgerschap deelnemen krijgen zicht op de eigen opbrengsten en aanpak van burgerschapsonderwijs door een vergelijking met andere scholen.

Handvatten voor ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs

Aan deelnemende scholen worden ook instrumenten en idee├źn geboden voor verdere ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Scholen worden uitgenodigd deel te nemen aan een workshop over de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs.

Scholen krijgen instrumenten voor het in kaart brengen van burgerschapscompetenties:

  1. gedurende twee jaar toegang tot de webapplicatie van het meetinstrument Burgerschap Meten
    https://www.burgerschapmeten.nl
  2. gebruik van het schoolzelfevaluatie instrument Sociale Kwaliteit
    http://socialekwaliteitonderwijs.nl