header

algemene informatie

Peil.Burgerschap brengt de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs in kaart en geeft zicht op de wijze waarop burgerschap wordt onderwezen en geleerd. De peiling zoekt ook naar verbanden tussen de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs, de aanpak ervan en kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen.

Peil.Burgerschap wordt uitgevoerd op een landelijk representatieve steekproef van 130 scholen voor basisonderwijs en 80 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Ambassadeurs van het onderzoek benaderen scholen en lichten het onderzoek toe. De school kan bij hem/haar terecht met vragen. De school besluit vervolgens over deelname aan het onderzoek. Bij aanmelding (via de ambassadeur) ontvangt de school (de contactpersoon) een bevestiging van de onderzoekers.

Op de scholen nemen alle groepen 8 en schoolverlaters deel aan de peiling. Uit combinatieklassen nemen alle groep 8-leerlingen deel. Na de bevestiging neemt een testleider (medewerker van het onderzoek) of onderzoeker contact op om de voorbereiding voor het onderzoek te bespreken en een datum voor de afname vast te leggen. Ook zal een lijst met leerlinggegevens opgevraagd worden, om gepersonaliseerde toetsen en vragenlijsten te kunnen maken, die later (geanonimiseerd) gekoppeld kunnen worden.

Om zicht te krijgen op het onderwijsproces rondom aan burgerschap gerelateerde kennis en vaardigheden, wordt in het hoofdonderzoek ook informatie verzameld bij de leerkrachten van groep 8 en schooldirecteuren. Leerkrachten vullen een leerkrachtenvragenlijst in en directeuren vullen een korte (digitale) vragenlijst in. In het verdiepende onderzoek gaat het om een kwalitatieve meting van het aanbod van burgerschapsonderwijs, vanuit het perspectief van zowel de leerlingen als de leraren/schoolleiding.